Vízum do Austrálie: Jak na to?

Vízum do Austrálie: Jak na to?

E – visitor visa ( pobyt do 90-ti dní):
E - visitor visa sjednocuje žádosti o krátkodobá víza pro všechny členy EU při cestách do Austrálie za účelem turistiky, služebních cest, rodinných návštěv, sportovních akcí, studia do 12-ti týdnů apod. Tento typ víza neopravňuje k pracovní činnosti v Austrálii

Platnost víza:
1 rok ode dne vydání

Doba pobytu:
max. 90 dní , vícevstupové

Potřebné dokumenty:
vyplněný a podepsaný formulář (zašleme na vyžádání)

Doba vyřízení:
cca 2 pracovní dny

Nezletilé děti + Senioři nad 70 let:
Za každé dítě (i zapsané v pase rodičů) je nutné vyplnit vlastní žádost. U tohoto typu víza není nutné dokládat žádné další dokumenty k cestě u těchto žadatelů.

E-visa subclass 676 (91 dní – 12 měsíců pobytu):
U žádostí nad 91 dnů pobytu Imigrační úřad téměř vždy vyžaduje dodatečné podklady. Tím může být vízum vyřízeno v horizontu až několika týdnů v závislosti na rychlosti doručení požadovaných dokumentů klientem na naše oddělení.
Tento typ víza neopravňuje k pracovní činnosti v Austrálii!

Pro vyřízení víza s pobytem nad 91 dnů potřebujeme:
vyplněný a podepsaný dotazník (zašleme na vyžádaní) 
naskenovaný pas (můžete donést osobně – neskenujeme u nás), platnost pasu musí být minimálně 6 měsíců ode dne zaslání žádosti na Imigrační úřad Austrálie.
Vízum nelze vystavit do zeleného pasu s půlroční platností
potvrzení od zaměstnavatele
výpis z bankovního účtu apod. (toto si imigrační úřad může vyžádat dodatečně po zadání žádosti)

Klienti nad 70 let navíc dodávají:
potvrzení od smluvního lékaře na příslušném formuláři Medical Assessment (proforma for offshore)
kopii pojištění léčebných výloh v Austrálii

U nezletilých je navíc nutné doložit:
notářsky ověřenou kopii rodného listu
souhlas rodičů form 1229 (musí být notářsky ověřeno)
kopie pasů rodičů (nebo občanských průkazů)
pokud je dítě zapsáno v pase rodiče a cestuje s ním, tak neskenovanou stranu pasu s údaji dítěte
pokud necestuje s rodiči, ale s jiným dospělým – form 1257 (undertaking declaration, notářsky ověřeno)

Studentské vízum s oprávněním pracovat max. 20 hod týdně:
Požadavky k žádosti o vízum v případě studia na jazykové škole:
typ víza 507 - ELICOS a v případě studia na odborné škole
typ víza 572 – VET vám zašleme na vyžádání.

Doba vyřízení:
6-8 týdnů

Platnost víza:
max. 5 let