Vyřízení víz do celého světa

Vyřízení víz

SMARTFLY agency s.r.o. Vám zajistí rychlý, kvalitní a kompletní VÍZOVÝ SERVIS. K letence nebo zájezdu zakoupených přes naši agenturu navíc za zvýhodněnou cenu!

Vízum zahraničí, vyřízení víz do celého světa   

Prosíme vezměte na vědomí, že v procesu vyřizování víz má naše agentura zprostředkova­telskou funkci a nemůže se zaručit za kladné a včasné vyřízení vaší žádosti. V případě zamítnutí žádosti je poplatek za vízum nevratný. Po obdržení pasu si prosíme ihned zkontrolujte platnost víza a veškeré údaje. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

UPOZORNĚNÍ: Podmínky pro udělení, platnost víz a ceny za vyřízení víz se mohou měnit a konzulární úřady nejsou povinny cestovní kanceláře o změnách informovat. Dojde-li ke změně podmínek po podání vaší žádosti, budeme vás neprodleně informovat. Vzniklý nedoplatek je nutné uhradit při převzetí pasu/víza. 
Potřebné informace vám doporučujeme ověřit si na www.mzv.cz a na konkrétním zastupitelském úřadě.

TRANSAKČNÍ POPLATKY VÍZOVÉHO ODDĚLENÍ:

500 Kč / osoba (žádost) – k letence nebo zájezdu zakoupeného v naší kanceláři!

450 Kč / osoba (žádost) – k letence nebo zájezdu zakoupeného v naší kanceláři a zároveň při shodné společné žádosti o vízum pro 4 a více osob (shodná země, termíny a typ víza)

800 Kč / osoba (žádost) – bez zakoupení letenky nebo zájezdu v naší kanceláři; v případě expresního vyřízení víza (dle podmínek zastupitelské­ho úřadu)

990 Kč / osoba (žádost) - k letence nebo zájezdu zakoupeného v naší kanceláři; víza vyřizovaná na ambasádách mimo ČR

1500 Kč / osoba (žádost) - bez zakoupení letenky nebo zájezdu v naší kanceláři; víza vyřizovaná na ambasádách mimo ČR

! ! ! VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH ! ! !
 

Přehled států s bezvízovým stykem:

 

Stát

Maximální počet dnů
pobytu bez víza

Stát

Maximální počet dnů
pobytu bez víza

ALBÁNIE
Albánská republika

90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu

ANDORRA
Andorrské knížectví

90

ANTIGUAU A BARBUDA

3 měsíce

ARGENTINA
Argentinská republika

90

BAHAMY

3 měsíce

BARBADOS

3 měsíce

BELIZE

30

BOLÍVIE
Bolívijská republika

90

BOSNA A HERCEGOVINA
Republika Bosna a Hercegovina

90

BOTSWANA
Botswanská republika

90 (kumulativně) během 1 roku

BRAZÍLIE
Brazilská federativní republika

90

ČERNÁ HORA
Republika Černá Hora

90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

90

EKVÁDOR
Ekvádorská republika

90

FEDERATIVNÍ STÁTY MIKRONÉSIE

30

FILIPÍNY
Filipínská republika

21

GRENADA

90

GRUZIE

90

GUATEMALA
Guatemalská republika

90

HONDURAS
Honduraská republika

3 měsíce

HONGKONG SAR (Zvláštní administrativní oblast ČLR)

90

CHILE
Chilská republika

90

CHORVATSKO
Chorvatská republika

90

IZRAEL
Stát Izrael

90

JAPONSKO

90

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA

90

KOLUMBIE
Kolumbijská republika

180

KOREA
Korejská republika

90

KOSTARIKA

90

MACAO
SAR
(Zvláštní administrativní oblast ČLR)

90

MALAJSIE

90

MAKEDONIE (F.Y.R.O.M.)

90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu

MAROKO
Marocké království

90

MAURICIUS
Mauricijská republika

3 měsíce

MEXIKO
Spojené státy mexické

90

MOLDAVSKO
Moldavská republika

90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu

MONAKO
Monacké knížectví

90

NIKARAGUA
Nikaragujská republika

3 měsíce

NOVÝ ZÉLAND

3 měsíce

PANAMA
Panamská republika

90

PARAGUAY
Paraguayská republika

3 měsíce

PERU
Peruánská republika

90

PALAU - Republika Palau

30

SALVADOR
Salvadorská republika

90

SAN MARINO
Republika San Marino

90

SEYCHELY

3 měsíce

SINGAPUR
Singapurská republika

90

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

90 *

SRBSKO
Republika Srbsko

90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu

SULTANÁT BRUNEI

14

SVATÁ LUCIE

30

SVATÝ KRYŠTOF A NEVIS

3 měsíce v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu

SVAZIJSKO

30

THAJSKO
Thajské království

30 (15 při překročení pozemní hranice)

TCHAJ-WAN

30

TRINIDAD A TOBAGO

30

TURECKO
Turecká republika

3 měsíce

URUGUAY
Uruguajská východní republika

90

UKRAJINA

90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu

VATIKÁN
Svatý stolec

90

VENEZUELA
Bolívarovská republika Venezuela

90

 

 

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob) a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že "každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států". Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Jako cestovní doklad je možné použít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji pokud nemá oddělenou vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu).Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Volný pohyb osob platí též pro státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Švýcarsko.

* Bezvízový styk při cestě do USA platí pro občany ČR s cestovním pasem s biometrickými údaji a po zaregistrování v systému ESTA.